Afgeronde projecten

RIJKSWATERSTAAT PPO ZN                                            A- & B-vaarwegen | 2020 - 2023

xxx


RIJKSWATERSTAAT PPO ZN                                        KRW | 2021 - 2023

xxx


MERCK Window Technologies                                The office project | Veldhoven | 2019

Merck Window Technologies is ruim is jaar geleden gestart. De organisatie is sterk gegroeid. Als gevolg hiervan zijn we gestart met het aanpassen van de kantooromgeving. Enerzijds wordt het aantal werkplekken uitgebreid, anderzijds wordt de omgeving aangepast naar de bewegingen en werkwijzen van de medewerkers. Dit houdt in dat er ruimtes gemaakt worden welke geschikt zijn voor werkmethoden zoals Scrum en Agile. Ook worden de vergaderruimten voorzien van interactieve communicatiemiddelen. 


RIJKSWATERSTAAT PPO  WNZ                  Tunnelteam II | 2019 - 2020

Tunnelteam II is verantwoordelijk voor het tunnelonderhoud van verschillende tunnels in de regio Rotterdam. Facinique levert aan het cluster verschillende risicomanagement producten voor de lopende onderhoudscontracten. Daarnaast zijn we ook betrokken bij de voorbereiding van het opvolgende onderhoudscontract, waarbij sterke raakvlakken zijn met andere tunnelteam uit andere regio's. 


RIJKSWATERSTAAT PPO  WNZ                                Kader Richtlijn Water | 2017 - 2021

Ook binnen het cluster 'Kader Richtlijn Water' zijn wij gestart met risicomanagement. Binnen dit cluster is niet alleen het risicomanagement en risicobeheer van belang, ook de 'risicovolwassenheid' van het projectteam is hier een van onze aandachtsgebieden. Wij nemen het team mee in de eerste stappen van risico's inventariseren tot actieve risicobeheersing. Vervolgens is ook het risicoprofiel van het cluster een leuke uitdaging, daar we hier te maken hebben met samenwerkingsprojecten met andere overheden. Het cluster 'Kader Richtlijn Water' voert risicomanagement, maar staat niet actief aan de lat om de beheersing te toetsen. In dit dynamisch veld adviseren wij vanuit onze expertise en ervaringen. 


Zuyd Vastgoed Support | 2018

Zuyd Vastgoed Support ontwikkelt zorggebonden locaties. Tijdens de planontwikkeling zijn wij betrokken om de wensen en eisen van de opdrachtgever in kaart te brengen. Vervolgens doen wij een haalbaarheidsstudie op het gebied van dit programma, in relatie tot de exploitatielasten en ligging van de locatie. Hierna volgt een advies richting de opdrachtgever over de functionele haalbaarheid van de locatie(s) die men voor ogen heeft.


MERCK  Window Technologies                        Starting up a factory | 2017

Merck gaat in de R&D-locatie in Veldhoven de nieuwe productielijn voor het innovatieve glas in gebruik nemen. Alvorens wordt de gehele productiehal gestript, waarna de opbouw van de machines en cleanrooms kan starten. Voor deze locatie hebben wij een bijzonder facilitair bedrijf ingericht. Bijzonder hierbij is de schoonmaak van de productiehallen en cleanrooms. Maar daarnaast worden ook de andere facetten mee genomen. We zijn hier begonnen met onze werkzaamheden vanuit een container en toen we klaar waren was het volledige gebouw ingericht en voorzien van faciliteiten en services. 


RIJKSWATERSTAAT Z&D Vlootvervangingsprogramma | 2017 - 2021

Zoals de naam als zegt is het vlootvervangingsprogramma ontstaan vanuit de behoefte om de vloot van de rijksrederij te vervangen. Hierbij focussen we op nieuwe technologieën, duurzaam varen en multi-inzetbare schepen. Wij houden ons voor dit volledige programma bezig met het risicomanagement. Zowel interne als externe risico's worden benoemd, bewaakt en eventueel beheerst. 


Stichting S-Built | 2016 - 2017

Vanaf de ingebruikname van de gebouwen van de Wijk van Morgen, door S-Built, heeft Facinique het facilitair bedrijf volledig ingericht.  Het facilitair bedrijf bestaat uit het facility management, bouwkundig en installatie onderhoud en vastgoedbeheer. Hierbij is de combinatie van structuur en flexibiliteit van wezenlijk belang, in een dynamische omgeving. Enerzijds ben je druk bezig om alles te plannen en anderzijds sta je open voor veranderingen en flexibiliteit. 


C&G Onroerend Goed | 2016

In het centrum van het stadsdeel Heer in Maastricht hebben we een oude bankgebouw getransformeerd tot een bedrijfsverzamelgebouw. Het volledige gebouw werd gestript en alleen de originele kluis hebben we bewaard. In dit casco hebben we functies gecreëerd en vormgegeven. 


IKC (intergraal kindcentrum) Rijsbergen Aanbesteding | 2015

Gemeente Zundert is voornemens om een brede maatschappelijke voorziening te realiseren in Rijsbergen. De voorziening moet niet alleen een plek zijn voor de huidige basisschool, maar ook een locatie waar de gemeenschap elkaar ontmoet. Om dit te realiseren zijn er drie grote aanbestedingen die gedaan moeten worden, de architect, de tijdelijke huisvesting en de aannemer. Door het succes van deze drie aanbestedingen kunnen de plannen gevormd worden en kan er gestart worden met de sloop en de bouw. 


Arcus College                                                        Renovatie Technieklocatie| 2014 - 2015

Locatie Schandelermolenweg huisvest de verschillende opleidingen van Arcus College te Heerlen. Ter overbrugging tot een nieuwe technieklocatie gerealiseerd is, hebben we nog een keer de handen uit de mouwen gestoken. Op bouwkundig en installatieniveau zijn verschillende aanpassingen in en aan het gebouw gedaan. In 15 maanden, oftewel in onderwijsland 4 vakanties, hebben we de plannen ontwikkeld, de aanbesteding gedaan en de werkzaamheden uitgevoerd. Dit met als doel om de locatie te kunnen blijven gebruiken tot dat de nieuwe technieklocatie gereed is. 


De Wijk Van Morgen b.v. | 2012 - 2015

Het project de Wijk van Morgen te Heerlen is een nieuwbouw project, gericht op duurzaamheid in de gebouwde omgeving. Elke gebouw is ontworpen en gerealiseerd met en door studenten van verschillende onderwijsinstellingen, in samenwerking met professionals uit het bedrijfsleven. De Wijk van Morgen bestaat uit vier gebouwen, met elk zijn eigen energie- en bouwconcept. Met behulp van het advies van Facinique, betreffende de functionele indeling en het uiteindelijke gebruik van de gebouwen, zijn deze tot stand gekomen. Duurzaam bouwen is het begin, duurzaam exploiteren en gebruiken is de volgende uitdaging.