Actuele projecten

SCHIPHOL, Zuidelijke ontwikkeling | 2023 - heden

Facinique is voor Luchthaven Schiphol betrokken bij het project Zuidelijke Ontwikkeling. Binnen dit project wordt een nieuwe bagagekelder inclusief bagagesysteem gerealiseerd. Facinique is vanaf de ontwerpfase bij dit project betrokken. Vanaf het ontwerp wordt er reeds rekening gehouden met de mogelijkheid om later een terminal bovenop de bagagekelder te bouwen.
De opdracht van Facinique betreft het inrichten van de risicomanagementstrategie en het risicomanagementproces. Hierbij worden de raakvlakken met diverse disciplines beschouwd en gezamenlijke processen gestroomlijnd. Het doel van de risicomanagementstrategie is om doeltreffend en efficiënt risico's te beheersen, waarbij de beheersing wordt ingezet indien het noodzakelijk is.
Vervolgens faciliteert Facinique dit proces. Gezamenlijk met de projectmanagers en de projectteams wordt gewerkt naar continue aandacht voor risico's. Ten slotte adviseert Facinique middels een risicodashboard, over de belangrijkste risico's en beheersmaatregelen voor de komende periode. 


RIJKSWATERSTAAT  PPO   ZN                                      Bediening & besturing vaarwegobjecten | 2017 - heden

Het cluster Bediening & Besturing Vaarwegobjecten' verzorgt het beheer en onderhoud van de E & IA-systemen langs de vaarwegen in Zuid-Nederland. Opvolgend op het beheer en onderhoud wordt binnen dit cluster ook de voorbereiding gedaan voor de V&R-opgave van de betreffende systemen. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen de kanalen en het Maas-systeem.
Facinique is betrokken bij de onderhoudscontracten en bij de voorbereiding voor de V&R-projecten. Voor de onderhoudscontracten, welke momenteel in uitvoering zijn, wordt het reguliere risicomanagementproces gevolgd. Waarbij intensieve afstemming met de beide onderhoudsaannemers plaatsvindt, inzake de gezamenlijke beheersing van de risico's. De twee V&R-projecten, te weten Tilburg 3.0 en Maasbracht 2.0, bevinden zich momenteel in de aanbestedingsfase respectievelijk in de planuitwerkingsfase. De omvang en complexiteit van deze projecten, vraagt om een passende risicoaanpak. Hierbij ligt de focus op flexibiliteit en tijdige risicobeheersing. 
Facinique beheert voor het gehele cluster het risicomanagement en onderliggende registers. Tenslotte adviseert Facinique ook over de passende strategie om met deze risico’s om te gaan, in relatie tot de complexiteit, planning en weerbaarheid van de projecten en projectteams.


RIJKSWATERSTAAT  PPO  ZN                                          Planfase V&R duikers & sifons | 2023 - heden

In 2023 is de planfase voor V&R Duikers & Sifons gestart. Deze duikers en sifons zijn ondergrondse buizen, welke kleine waterwegen (bijv. beken) met elkaar verbinden. Deze duikers en sifons liggen veelal onder een weg, vaarweg of object. Diverse duikers/sifons zijn aan vervanging toe. Het planfase team onderzoekt welke, wanneer en hoe deze vervanging eruit gaat zien. 

Facinique is vanaf de initiatieffase voor bij deze planfase betrokken en verzorgt het risicomanagementproces. In beginsel zijn de risico's geïnventariseerd, gekwantificeerd en voorzien van beheersmaatregelen. Maar binnen dit project moeten ook de raakvlakken met andere disciplines ingericht worden. Dit vraagt intensieve afstemming met planning, kwaliteitsmanagement, contractmanagement en financiën. 
Ten slotte wordt ook een ingenieursbureau aangetrokken om de planfase inhoudelijk te ondersteunen. De aanbestedingsrisico's en het vormgeven van het risicoproces met het ingenieursbureau wordt ook door ons verzorgd.


RIJKSWATERSTAAT  PPO  ZN                                          Planfase Stuwen Maas | 2023 - heden

In het hoofdwatersysteem van Zuid Nederland liggen 7 stuwen. Deze stuwen dienen toekomstbestendig te zijn, kijkend naar klimaatontwikkeling, levensduur en veiligheid. Om deze toekomstbestendigheid te kunnen beoordelen en eventueel noodzakelijke maatregelen te bepalen, wordt de planfase Stuwen Maas uitgevoerd. Hierin wordt middels diverse onderzoeken bepaald of de stuwen voldoen aan de gestelde toekomstcriteria. Vanuit deze onderzoeken kan er een vervolgproject komen, gericht op de instandhouding, renovatie of vervanging van de stuwen. 
Facinique is vanaf de initiatieffase voor bij deze planfase betrokken en verzorgt het risicomanagementproces. In beginsel zijn de risico's geïnventariseerd, gekwantificeerd en voorzien van beheersmaatregelen. Maar binnen dit project moeten ook de raakvlakken met andere disciplines ingericht worden. Dit vraagt intensieve afstemming met planning, kwaliteitsmanagement, contractmanagement en financiën. 
Ten slotte wordt ook een ingenieursbureau aangetrokken om de planfase inhoudelijk te ondersteunen. De aanbestedingsrisico's en het vormgeven van het risicoproces met het ingenieursbureau wordt ook door ons verzorgd.


RIJKSWATERSTAAT  CIV                                                        CHARM | 2020 - heden

xxx