Projectmanagement

Projectmanagement, een uitdagend metier. Projecten worden steeds omvangrijker en in toenemende mate complex. Ook hier is juiste communicatie van groot belang. De juiste sturing op de pijlers kwaliteit, tijd, geld en risico’s wordt steeds belangrijker. Facinique, gespecialiseerd in deze verschillende disciplines van projectmanagement in de gebouwde omgeving, biedt ondersteuning en draagt zorg voor het ‘in control zijn’ van uw project. Van idee en planvorming tot realisatie en bewaking van de voortgang. Nieuwbouw, verbouw en renovatie van uw vastgoed in de verschillende sectoren, waaronder kantoor, commercieel, zorg en onderwijs, het is allemaal mogelijk.

 

Facinique werkt gedreven en enthousiast, met kennis en kunde voor de volgende vakgebieden:
•    Planningsmanagement en voortgangsbewaking
•    Financieel management
•    Risicomanagement
•    Kwaliteitsbewaking

ONDERWIJS & ZORG

Arcus College Techniek, renovatie bestaand onderwijsgebouw, conform de behoeften vanuit de verschillende opleidingen.

Productie

Ontwikkeling van R&D locatie voor Merck Window Technologies in Velhoven. 

KANTOOR

C&G Onroerend Goed Maastricht, herontwik-keling en verbouw kantoorcomplex.